Bostançı və şah Abbas

"Bostançı və şah Abbas" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Babək Xürrəmi

Babək Xürrəmi təxminən 789-800-cü illər, Bilabad, Cənubi Azərbaycan - yanvar 838, Samirə, İraq) — Ərəb Xilafətinə qarşı Xürrəmilər hərəkatının başçısı.

Təlimli Pişik

"Təlimli pişik" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Loğman ilə şagirdi

"Loğman ilə şagirdi" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Qızıl ilan

"Qızıl ilan" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Yoxsul qocayla vəzir

"Yoxsul qocayla vəzir" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Cin

"Cin" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Ovçu Məhəmməd

"Ovçu Məhəmməd" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Cırtdan

"Cırtdan" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Nəsirəddin Tusi

Nəsirəddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd Tusi 18 fevral 1201-ci il - Marağa, 26 iyun 1274-cü il. XII əsrin riyaziyyatçısı, mexanik və astronomu.

Nizami Gəncəvi

Əbu Məhəmməd İlyas Yusif (Nizami Gəncəvi) - azərbaycan poeziyasının klassiki, orta əsrlər tanınmış Şərq şairi, epik ədəbiyyatının nəhəng romantik şairi.

Uzun Həsən

Muin-ul-Hilafa va-s-Saltane Nüsrət ud-Din Abu Nəsr Uzun Həsən-xan (1423 — 6 yanvar 1478) — 1453-cü ildən 1478-ci ilədək Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı.

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani

Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan, XI-XII əsrlərdə indiki Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmiş və dünya şöhrəti qazanmış memar.

Həzi Aslanov

Azərbaycan xalqının əfsanəvi qəhrəmanı Həzi Aslanov.

Yaxşılığa yaxşılıq

"Yaxşılığa yaxşılıq" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Tülkü və hacıleylək

"Tülkü və hacileylək" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq.

Şah ısmayıl Xətai

Şah ısmayıl Xətai

YEDDİ NAR ÇUBUĞU

YEDDİ NAR ÇUBUĞU

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm